Sistem Aplikasi
Pengurusan Kenderaan
Atas Talian
Bahasa Inggeris

 

© 2021 Jabatan Kerja Raya Malaysia
Sistem Aplikasi Pengurusan Kenderaan Atas Talian
merupakan pangkalan data kenderaan milik kerajaan secara sistematik melibatkan pengurusan aset yang menyeluruh daripada perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan pelupusan.
Pengurusan Rekod Kenderaan
Pangkalan data bagi kenderaan jabatan, Projek, Loji dan jentera milik kerajaan.
Maklumat Kenderaan
Pendaftaran kenderaan jabatan, Projek, Loji dan jentera milik kerajaan.
Rekod Saman
Pendaftaran dan pengemaskinian rekod dan bayaran saman kenderaan jabatan milik kerajaan.

 


Penilaian Kenderaan
Proses penilaian yang dijalankan ke atas kenderaan milik kerajaan Persekutuan, Negeri dan Persendirian.
Penilaian Kenderaan
Baharu
Perkhidmatan penilaian secara fizikal dan semakan spesifikasi ke atas kenderaan yang dibeli oleh agensi kerajaan supaya menepati standard serta kehendak agensi.
Penilaian Prestasi
dan Tahap Keselamatan
Perkhidmatan penilaian secara tahunan bagi Kenderaan Kerajaan untuk menilai tahap keselamatan dan prestasi kenderaan bagi memastikan kenderaan selamat digunakan dan berupaya beroperasi pada tahap optimum.
Penilaian Kerosakan Akibat Kemalangan
Perkhidmatan penilaian kerosakan dan penentuan anggaran kos pembaikan atau penggantian komponen akibat dari kemalangan yang melibatkan kenderaan kerajaan.
Penilaian Harga Semasa
Kenderaan
Perkhidmatan penilaian bagi penentuan harga semasa kenderaan.
Penilaian Untuk
Pelupusan
Perkhidmatan penilaian untuk mengeluarkan aset alih kerajaan daripada milikan, kawalan, simpanan dan rekod yang secara fizikalnya masih ada dalam simpanan tetapi tidak digunakan atau tidak ekonomik untuk dibaiki.
Penilaian Pinjaman
Kerajaan
Perkhidmatan penilaian kenderaan untuk penentuan harga kenderaan terpakai dan tempoh ekonomi kenderaan bagi pegawai kerajaan yang ingin memohon pinjaman bagi pembelian kenderaan.

 


Penyenggaraan Kenderaan
Perkhidmatan pemeriksaan kerosakan dan penyelenggaraan bagi kenderaan milik agensi kerajaan.
Pengurusan Peruntukan Waran
Pengurusan agihan peruntukan penyenggaraan kenderaan dan jentera di bawah kategori MHPV (Maintenance of Heavy Plant and Vehicle) serta memantau penggunaan bajet.
Pemeriksaan Kerosakan
Perkhidmatan pemeriksaan kerosakan kenderaan secara berkala atauĀ on-demandĀ bagi memenuhi keperluan polisi jabatan.
Penyenggaraan
Perkhidmatan penyenggaraan secara rutin atau on-demand bagi membaiki kerosakan kenderaan.

 


Logistik
Perkhidmatan Tempahan kenderaan bagi urusan rasmi jabatan dan siap siaga bencana.
Tempahan Kenderaan
Perkhidmatan tempahan kenderaan jabatan bagi kegunaan rasmi jabatan seperti menghadiri mesyuarat/kursus/bengkel.
Siap Siaga Bencana
Perkhidmatan pinjaman kenderaan Jabatan Kerja Raya yang diistihar bagi kegunaan Ketika siap siaga bencana.

 

Tukar ke Bahasa Inggeris
Urusetia
Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, JKR Woksyop Persekutuan
No 2, Jalan Arowana, 55300 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
spakat@jkr.gov.my
© 2021 Jabatan Kerja Raya Malaysia
 
 
 
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read more